ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2007

Μαρία Κουτρουμπέ

 Ειδικευόμενη Παιδιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

            Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την επέκταση τόσο της βιοτεχνολογίας όσο και της  ανοσολο-γίας των εμβολίων, τη συνεχή δημιουργία νέων εμβολίων, αλλά και τη συγκέντρωση στοιχείων από την αυξανόμενη εμπειρία με τα εμβόλια που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχώς νεότερα δεδομένα τόσο στον τομέα των εμβολίων όσο και στον τομέα της πρακτικής των εμβολιασμών. Γι’αυτό και η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών των  ΗΠΑ (Advisory Committee on Immunization Practices-ACIP) περιοδικά τροποποιεί το Συνιστώμενο Πρόγραμμα Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους με στόχο την επίτευξη της μέγιστης ασφάλειας, ανοσογονικότητας και αποτελεσματικότητας των εμβολίων.

    Το 2004 στο ήδη υπάρχον βασικό πρόγραμμα εμβολιασμών προστέθηκε το ετήσιο εμβόλιο της γρίππης (INFL). Οι συστάσεις αφορούσαν όλα τα υγιή παιδιά ηλικίας 6-23 μηνών καθώς και τα άτομα του οικογενειακού και εξω-οικιακού περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από την κατάσταση υγείας τους, που συμβιούν ή φροντίζουν παιδιά ηλικίας 0-23 μηνών.

    Το 2005 στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών δεν έγιναν περαιτέρω αλλαγές στην στρατηγική του, ούτε προστέθηκαν νέα εμβόλια.

    Το 2006 ήδη από τους πρώτους μήνες καθιερώθηκαν:

ο γενικευμένος εμβολιασμός με το επταδύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV).

·        ο γενικευμένος εμβολιασμός με το συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας C (MCC).

·        ο γενικευμένος εμβολιασμός κατά της ανεμευλογιάς (VARICELLA).

·        η ανάγκη χορήγησης αναμνηστικής δόσης του συζευγμένου εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας C (MCC) στα παιδιά που εμβολιάστηκαν με αυτό  μόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ζωής.

·        ο καθολικός εμβολιασμός εναντίον της ηπατίτιδας Α (HepA) κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους ζωής.

·        το εμβόλιο των εφήβων κατά του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκύτη-ακυτταρικό (Tdap).

·         το εμβόλιο των εφήβων κατά του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκύτη-ακυτταρικό συνδυασμένο με αναμνηστική δόση αδρανοποιημένων ιών πολιομυελίτιδας ( Tdap-IPV).

·        η σύσταση για χορήγηση στο μαιευτήριο σε όλα τα νεογνά της πρώτης δόσης του εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β ( HepB).

    Το 2007 στο Συνιστώμενο Πρόγραμμα Εμβολιασμών για άτομα ηλικίας 0-18 ετών σύμφωνα με την Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών των ΗΠΑ (ACIP) έγιναν οι εξής αλλαγές:

·        προστέθηκε ένα νέο εμβόλιο εναντίον των ροταϊών (ROTA). Συνιστάται η χορήγησή του σε 3 δόσεις σε ηλικία 2,4 και 6 μηνών. Η 1η δόση να γίνεται σε ηλικία 6-12 εβδομάδων και όχι σε βρέφη >12 εβδομάδων. Οι ακόλουθες δόσεις να διενεργούνται με μεσοδιάστημα 4-10 εβδομάδων μεταξύ τους. Δεν συνιστάται έναρξη εμβολιασμού σε ηλικία >32 εβδομάδων ή 8 μηνών.

·        καθιερώθηκε ο ετήσιος εμβολιασμός όλων των παιδιών ηλικίας 6-59 μηνών (6 μηνών -5 ετών) με το εμβόλιο κατά της γρίππης.

·        αυξήθηκε ο αριθμός δόσεων του εμβολίου κατά της ανεμευλογιάς για παιδιά < 12 ετών. Συνιστάται να γίνεται η 1η δόση σε ηλικία 12-15 μηνών και μία 2η δόση να ακολουθεί σε ηλικία 4-6 ετών προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό νόσου παρά τον εμβολιασμό (breakthrough disease).

·        προστέθηκε ένα ακόμα νέο εμβόλιο. Το εμβόλιο του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (τύποι 6,11,16,18) με σύσταση να διενεργείται σε 3 δόσεις με την 2η  και 3η δόση να χορηγούνται 2 και 6 μήνες αντίστοιχα μετά την 1η δόση. Συνιστάται σε κορίτσια ηλικίας 11-12 ετών, με  ελάχιστο όριο έναρξης εμβολιασμού τα 9 έτη. Catch-up εμβολιασμός μπορεί να γίνει σε γυναίκες ηλικίας 13-26 ετών που είναι πλήρως ανεμβολίαστες ή έχουν παραλείψει δόσεις του αρχικού σχήματος εμβολιασμού.

·        καθιερώθηκε η δημιουργία 2 προγραμμάτων Εθνικού Εμβολιασμού. Ένα πρόγραμμα για ηλικίες 0-6 ετών και ένα δεύτερο για ηλικίες 7-18 ετών γεγονός πολύ σημαντικό.

·        δόθηκε έμφαση στην εκτίμηση της εμβολιαστικής κάλυψης του παιδιού στην ηλικία των 11-12 ετών από τον παιδίατρό του, προκειμένου να διενεργηθούν δόσεις εμβολίων που έχουν παραληφθεί  και απαιτούνται.

·        Τονίζεται και πάλι ότι όλα τα παραπάνω δεδομένα αφορούν τις νεότερες κατευθύνσεις στις ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με την επιδημιολογία των νοσημάτων στην περιοχή.

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-6 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ACIP

       

 

ΗΛΙΚΙΑ

 

ΕΜΒΟΛΙΟ

γέννηση

1ος μήνας

2ος μήνας

4ος μήνας

6ος μήνας

12ος μήνας

15ος μήνας

18ος μήνας

19ος-23ος μήνας

2-3 έτη

4-6 έτη

Ηπατίτιδας Β

ΗepB

ΗepB

ΗepB

 

 

ΗepB

 

 

Σχήμα

ΗepB

 

Ροταϊών

 

 

Rota

Rota

Rota

 

 

 

 

 

 

Διφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη Ακυτταρικό

 

 

DTaP

DTaP

DTaP

 

DTaP

 

 

 

DTaP

Αιμόφιλου της γρίππης τύπου b

 

 

Hib

Hib

Hib

 

Hib

 

Hib

 

 

 

Πνευμονιόκοκκου

 

 

PCV

PCV

PCV

 

PCV

 

 

PCV  PPV

 

 

 

Πολιομυελίτιδας Αδρανοποιημένο

 

 

IPV

IPV

 

 

IPV

 

 

 

IPV

Γρίππης

 

 

 

 

 

 

INFL

 

 

 

 

 

Ιλαράς-Παρωτίτιδας-Ερυθράς

 

 

 

 

 

MMR

 

 

 

 

MMR

Ανεμευλογιάς

 

 

 

 

 

Varicella

 

 

 

 

Varicella

Ηπατίτιδας Α

 

 

 

 

 

HepA

(2 Δόσεις)

 

 

Σχήμα

HepA

Μηνιγγιτιδόκοκου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜPSV4

 

 

Έυρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού σύμφωνα με το Συνιστώμενο Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Στην παρένθεση αναγράφονται οι δόσεις του εμβολίου που γίνονται σε αυτό το εύρος ηλικιών, όταν είναι περισσότερες από μία.

Έυρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού όταν αυτός δεν έχει προηγηθεί κατά το συνιστώμενο σχήμα και τις δόσεις.

Έυρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού σε άτομα υψηλού κινδύνου.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HepB)  minimum age: γέννηση

Στη γέννηση :

Συνιστάται η χορήγηση μονοδύναμου εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β σε όλα τα νεογνά στο μαιευτήριο.
Εάν η μητέρα είναι θετική για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β  ( HbsAg ), τότε πρέπει να χορηγηθεί στο νεογνό, εντός  12 ωρών από τη γέννηση , εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β και 0,5ml υπεράνοσης ανοσοσφαιρίνης  κατά της ηπατίτιδας Β ( HBIG ).
Εάν η αντιγονική κατάσταση της μητέρας για την ηπατίτιδα Β είναι άγνωστη πρέπει να χορηγηθεί εντός 12 ωρών από τη γέννηση στο νεογνό η 1η δόση του εμβολίου της ηπατίτιδας Β, να προσδιοριστεί εάν η μητέρα είναι HBsAg  θετική και σε τέτοια περίπτωση να χορηγηθεί το συντομότερο HBIG (όχι αργότερα από την 1η εβδομάδα ζωής).
Εάν η μητέρα είναι HbsAg αρνητική  τότε η 1η δόση του εμβολίου μπορεί να μην γίνει στη γέννηση, εκτός εάν δοθεί αντίθετη οδηγία από τον παιδίατρο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρηθεί στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού η αρνητική αντιγονική κατάσταση της μητέρας και να ακολουθηθεί το συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Β σε δεύτερο χρόνο.
Μόνο μονοδύναμο εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στη γέννηση.

 

Επόμενες δόσεις :

Το σχήμα εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Β μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με μονοδύναμο εμβόλιο είτε με συνδυασμένο εμβόλιο που περιέχει και αντιγόνο για την ηπατίτιδα Β.
Η 2η δόση χορηγείται στο τέλος του 1ου μήνα και η 3η στο τέλος του 2ου μήνα, με ελάχιστο μεσοδιάστημα  μεταξύ των δόσεων 4 εβδομάδες. Η 4η δόση δεν χορηγείται νωρίτερα από την ηλικία των 24 εβδομάδων ( 6 μηνών ) και με ελάχιστο μεσοδιάστημα από την 3η  8-16 εβδομάδες.
Σε περίπτωση που το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β χορηγηθεί ως συνδυασμένο εμβόλιο, ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει ότι τα συνδυασμένα εμβόλια δεν χορηγούνται πριν από την 6η εβδομάδα ζωής. Επομένως το ελάχιστο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί από τη γέννηση, που χορηγείται το μονοδύναμο εμβόλιο της ηπατίτιδας Β, είναι 6 εβδομάδες αντί 4 εβδομάδες.   
Τα νεογνά με μητέρες HbsAg θετικές θα πρέπει να ελέγχονται για HbsAg και anti-Hbs μετά την συμπλήρωση  τουλάχιστον 3 δόσεων του βασικού εμβολιασμού, περίπου σε ηλικία 9-18 μηνών.

Η δόση του 4ου μήνα ζωής :

Συνιστάται να χορηγούνται 4 δόσεις του εμβολίου της ηπατίτιδας Β, όταν μετά την 1η δόση του εμβολίου στη γέννηση,  το σχήμα ολοκληρωθεί με συνδυασμένο εμβόλιο που περιέχει και αντιγόνο για την ηπατίτιδα Β. Εάν το σχήμα ολοκληρωθεί με μονοδύναμο εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β τότε η δόση στον 4ο μήνα ζωής μπορεί να παραληφθεί.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΟΤΑΪΩΝ (Rota)  minimum age: 6 εβδομάδες

Ένα στέλεχος ανθρώπινου ορότυπου G1, ΡΙΑ  ροταϊού 89-12, ανακαλλιεργήθηκε σε κύτταρα vero και το νέο εμβόλιο ονομάστηκε Rotarix. Το εμβόλιο είναι μονοδύναμο και χορηγείται από το στόμα σε 2 δόσεις. Η 1η δόση μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 6 εβδομάδων και όχι αργότερα από τις 16 εβδομάδες. Πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων μεταξύ των δόσεων. Η 2η δόση  το αργότερο μέχρι την ηλικία των 24 εβδομάδων ή 6 μηνών. ( σχήμα: 2ος και 4ος μήνας ζωής).
Άλλος τύπος εμβολίου είναι το RotaTeq, πενταδύναμο εμβόλιο που χορηγείται από το στόμα και περιέχει το βόειο στέλεχος ροταϊού WC3 και 5 επιφανειακές πρωτεΐνες των ανθρώπινων οροτύπων G1,G2,G3,G4 και P[8]. Το εμβόλιο χορηγείται σε 3 δόσεις. Η 1η δόση σε ηλικία 6-12 εβδομάδων και όχι αργότερα από τις 12 εβδομάδες. Οι ακόλουθες δόσεις χορηγούνται με μεσοδιάστημα 4-10 εβδομάδων η μία από την άλλη. Η 3η δόση σε ηλικία 32 εβδομάδων και όχι αργότερα γιατί τα δεδομένα όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού πέρα από αυτή την ηλικία είναι ανεπαρκή.      
Το Rotarix και το RotaTeq μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα με μονοδύναμα ή πολυδύναμα εμβόλια εναντίον DTaP, IPV, Hib, HBV, MCC, PCV.
Σε τυχαιοποιημένες μελέτες στις ΗΠΑ, η αποτελεσματικότητα των  εμβολίων ήταν 74% όσον αφορά την προφύλαξη από κάθε μορφή γαστρεντερίτιδας οφειλόμενη στους ορότυπους G1, G2, G3 και G4. Επίσης παρείχαν προφύλαξη από σοβαρή μορφή γαστρεντερίτιδας από ροταϊούς και γενικά από μορφή της νόσου που να απαιτεί εισαγωγή στο νοσοκομείο σε ποσοστό 85% το Rotarix και 98% το RotaTeq αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα εγκολεασμού μετά τον εμβολιασμό γιατί τα νέα εμβόλια εμφανίζουν μικρό πολλαπλασιασμό των ιών στο έντερο των βρεφών και μειωμένη απελευθέρωση κυτταροκινών. Στην περίπτωση του αρχικού εμβολίου που αποσύρθηκε, του Rotashield, ο έντονος πολλαπλασιασμός και η απελευθέρωση των κυτταροκινών ενοχοποιήθηκαν για την αυξημένη κινητικότητα στο έντερο και ως εκ τούτου αυξημένη πιθανότητα εγκολεασμού.

  

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ – ΤΕΤΑΝΟΥ – ΚΟΚΚΥΤΗ ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ (DTaP)  minimum age: 6 εβδομάδες

Η 4η δόση του DTaP  μπορεί να χορηγηθεί το νωρίτερο σε ηλικία 12 μηνών με ελάχιστο μεσοδιάστημα από την 3η δόση τουλάχιστον 6 μήνες.
Η 5η και τελευταία δόση χορηγείται σε ηλικία 4-6 ετών.

   

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ ΤΥΠΟΥ b – ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ (Hib)    minimum age: 6 εβδομάδες

Εάν έχει χορηγηθεί εμβόλιο του οποίου η πρωτεΐνη σύζευξης είναι η PRP-OMP ( πρωτεϊνικό σύμπλεγμα της εξωτερικής μεμβράνης του μηνιγγιτιδόκοκκου ) στις ηλικίες 2 και 4 μηνών, τότε η δόση στην ηλικία των 6 μηνών μπορεί να παραληφθεί.
Τα συνδυασμένα εμβόλια DTaP/Hib καλό θα ήταν να μην χορηγούνται για τον αρχικό εμβολιασμό, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αναμνηστική δόση μετά την ηλικία των 12 μηνών.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ (PCV και PPV) 

 minimum age: 6 εβδομάδες για το 7-δύναμο συζευγμένο πολυσακχαριδικό ( PCV )

                   2 έτη για το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό ( PPV )

 

Συνιστάται η 1η δόση του 7-δύναμου συζευγμένου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκ-κικού εμβολίου ( Prevenar ) να χορηγείται στην ηλικία των 2 μηνών με μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων 6-8 εβδομάδες. Μία αναμνηστική δόση επιβάλλεται στην ηλικία των 12-15 μηνών. (2ος -4ος -6ος /12ος με 15ος μήνας).
Εάν ο εμβολιασμός για κάποιο λόγο καθυστερήσει και η 1η δόση γίνει σε ηλικία 7-11 μηνών, χορηγούνται 2 δόσεις ανά 6-8 εβδομάδες και 1 αναμνηστική σε ηλικία 12-15 μηνών. Εάν η 1η δόση γίνει μεταξύ 12-23 μηνών χρειάζονται 2 δόσεις ανά 6-8 εβδομάδες, χωρίς να απαιτείται αναμνηστική δόση. Σε διενέργεια του εμβολιασμού σε ηλικία > 24 μηνών απαιτείται 1 και μοναδική δόση.
Για αποφυγή επιθετικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε παιδιά υψηλού κινδύνου  ηλικίας 24-59 μηνών (2-5 ετών ) συνιστάται εμβολιασμός με PCV δηλαδή με Prevenar. Εναλλακτικά για παιδιά ηλικίας > 2 ετών μπορεί να χορηγηθεί και το εμβόλιο PPV.
Ένα συχνό ερώτημα από τους παιδίατρους είναι το εάν αναμένεται σύντομα κάποιο καινούργιο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Η απάντηση είναι σαφής. Τουλάχιστον για την επόμενη διετία το 7-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο Prevenar θα είναι το μόνο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο που θα έχει ο παιδίατρος στη διάθεσή του.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ  ( INFL )

minimum age: 6 μήνες για το τριδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο ( TIV )

            5 έτη για το ζων εξασθενημένο εμβόλιο ( LAIV )

 

Συνιστάται να εμβολιάζονται κατά της γρίππης όλα τα παιδιά ηλικίας 6-59 μηνών (6 μηνών- 5 ετών) και οι στενοί συγγενείς τους.
Επίσης για τα παιδιά υψηλού κινδύνου ηλικίας > 5 ετών, το ιατρικό-παραϊατρικό προσωπικό και τα άτομα του οικογενειακού και εξω-οικιακού  περιβάλλοντος ατόμων υψηλού κινδύνου οι συστάσεις είναι υπέρ του εμβολιασμού.
Σε παιδιά ηλικίας 6-35 μηνών (6 μηνών -3 ετών ) χορηγούνται 0,25ml TIV.  Σε ηλικία >3 ετών χορηγούνται 0,5ml TIV.

·      Στα παιδιά ηλικίας < 9 ετών που λαμβάνουν το εμβόλιο της γρίππης για πρώτη φορά, πρέπει να τους χορηγηθούν 2 δόσεις με μεσοδιάστημα >4 εβδομάδες για το TIV και >6  εβδομάδες για το LAIV εμβόλιο

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ - ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ ( MMR )  

minimum age: 12 μήνες

Η 2η δόση του εμβολίου χορηγείται στην ηλικία των 4-6 ετών. Μπορεί να χορηγηθεί και σε ηλικία < 4-6 ετών με την προϋπόθεση ότι και οι 2 δόσεις  θα χορηγηθούν σε ηλικία > 12 μηνών και με μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2ης > 4 εβδομάδες.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ( VARICELLA  )

minimum age: 12 μήνες 

Αυξήθηκε ο αριθμός δόσεων του εμβολίου για παιδιά < 12 ετών σε 2 δόσεις.
Η 1η δόση χορηγείται σε ηλικία 12 -15 μηνών. Η 2η δόση σε ηλικία 4-6 ετών. Η 2η δόση μπορεί να χορηγηθεί και σε μικρότερη ηλικία με την προϋπόθεση ότι και οι 2 δόσεις χορηγούνται σε ηλικία >12 μηνών και με μεσοδιάστημα μεταξύ τους > 3 μήνες.
Μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με το MMR, αλλιώς το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 28 ημέρες.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α ( HepA )  mimimum age: 12 μήνες

·        Συνιστάται για όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια του 2ου έτους ζωής ( 12-23 μηνών) με μεσοδιάστημα μεταξύ των 2 δόσεων τουλάχιστον 6 μήνες.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ –ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΚΟ ( MPSV4 )   minimum age: 2 χρόνια

·        Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών με ανεπάρκειες του συμπληρώματος, λειτουργική  ή ανατομική ασπληνία και γενικά σε παιδιά υψηλού κινδύνου. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ      ΗΛΙΚΙΑΣ 7-18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ACIP  

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΟ  

7-10 ετών

11-12 ετών

13-14 ετών

15 ετών

16-18 ετών

Διφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη

 

Tdap

 

Tdap

 

Ιός Ανθρώπινων Θηλωμάτων

 

HPV

 (3 δόσεις)

 

Σχήμα  

HPV

 

Μηνιγγιτιδόκοκκου

 

MPSV4

MCV4

 

MCV4

 

 

MCV4

 

Πνευμονιόκοκκου

 

PPV

 

 

 

Γρίππης  

 

INFL

 

 

 

Ηπατίτιδας Α

Σχήμα

HepA

 

 

 

Ηπατίτιδας Β

Σχήμα

HepB

 

 

 

Πολιομυελίτιδας Αδρανοποιημένο

 

         IPV

 

 

 

Ιλαράς-Παρωτίτιδας-Ερυθράς

Σχήμα

MMR

 

 

 

Ανεμευλογιάς

Σχήμα

VARICELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έυρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού σύμφωνα με το Συνιστώμενο Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Στην παρένθεση αναγράφονται οι δόσεις του εμβολίου που γίνονται σε αυτό το εύρος ηλικιών, όταν είναι περισσότερες από μία.

Έυρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού όταν αυτός δεν έχει προηγηθεί κατά το συνιστώμενο σχήμα και τις δόσεις.

Έυρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού σε άτομα υψηλού κινδύνου.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΝΟΥ – ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ – ΚΟΚΚΥΤΗ  ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ  (  Tdap )

minimum age: 10 ετών για το Boostrix ( εμβολιασμό ατόμων 10-18 ετών ) 

·        Το εμβόλιο αυτό περιέχει τοξοειδές του τετάνου ( T ) στην ίδια δοσολογία με αυτή που περιλαμβάνεται σε όλα τα εμβόλια κατά του τετάνου, ανεξάρτητα εάν προορίζονται για εμβολιασμό βρεφών, μεγαλύτερων παιδιών, εφήβων ή ενηλίκων. Ελαττωμένη είναι η δόση των άλλων αντιγόνων του εμβολίου. Συγκεκριμένα, περιέχει ελαττωμένη δόση του τοξοειδούς της διφθερίτιδας (d ) και του ακυτταρικού του κοκκύτη ( ap ). Το εμβόλιο είναι ασφαλές και έχει καλή ανοσολογική ανταπόκριση.                                                                                      

·        Χορηγείται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών που έχουν συμπληρώσει τον βασικό εμβολιασμό με εμβόλια DTP / DTaP και δεν έχουν λάβει αναμνηστική  δόση Td.

·        Επίσης έφηβοι ηλικίας 13-18 ετών που έχουν συμπληρώσει τον βασικό εμβολιασμό με εμβόλια DTP / DTaP και έχουν παραλείψει στην ηλικία των 11-12 ετών την αναμνηστική δόση Td / Tdap, πρέπει να εμβολιαστούν με 1 δόση Tdap. Επακόλουθες αναμνηστικές δόσεις με Td εμβόλιο πρέπει να διενεργούνται κάθε 10 χρόνια.

                                      

ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΝΟΥ – ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ – ΚΟΚΚΥΤΗ ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ  ( Tdap-IPV )

minimum age: > 4 ετών για το Boostrix-Polio

                          11 ετών για το Repevax ( εμβολιασμό ατόμων 11-64 ετών / θα κυκλοφoρήσει σύντομα στην Ελλάδα )

Περιέχει μειωμένη δόση ( ενηλίκων ) αντιγόνων διφθερίτιδας, τετάνου και κοκκύτη σε συνδιασμό με αντιγόνα πολιομυελίτιδας.
Συνιστάται 1 δόση σε όλα τα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών που έχουν συμπληρώσει τον βασικό εμβολιασμό με εμβόλια DTP / DTaP και IPV και δεν έχουν λάβει αναμνηστική  δόση Td / Tdap και IPV.
Το εμβόλιο δεν αποκλείεται σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει, ή δεν έχουν ιστορικό προηγούμενου εμβολιασμού για κοκκύτη και πολιομυελίτιδα. Ωστόσο, αναμνηστική απάντηση θα αναπτυχθεί μόνο σε άτομα τα οποία έχουν προηγούμενα ανοσοποιηθεί με εμβολιασμό.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ( HPV )

minimum age: 9 ετών

·        Το εμβόλιο Gardasil, είναι τετραδύναμο, περιέχει τους ορότυπους 6, 11, 16, 18 του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων  και έχει δοκιμαστεί σε γυναίκες και άντρες. Παρέχει προφύλαξη από την υψηλού βαθμού δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας ( CIN 2/3 ), το καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας και τις υψηλού βαθμού δυσπλαστικές βλάβες του αιδοίου ( VIN 2/3 ) που συνήθως σχετίζονται με τους τύπους 16, 18 του ιού και τις ακροχορδόνες των έξω γεννητικών οργάνων ( οξυτενές κονδύλωμα ) που συνήθως σχετίζεται με τους τύπους 6, 11, του ιού. Η ένδειξη χορήγησης βασίζεται στην αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του Gardasil σε ενήλικες γυναίκες ηλικίας 16-26 ετών και στην αποδεδειγμένη ανοσογονικότητα του  Gardasil  σε παιδιά και εφήβους  ηλικίας 9-15 ετών. Η αποτελεσματική προστασία δεν έχει αξιολογηθεί σε άντρες.

·        Χορηγείται σε 3 δόσεις, σύμφωνα με το σχήμα: 0, 2, 6 μήνες. Η 1η δόση  συνιστάται σε κορίτσια ηλικίας 11-12 ετών. Η 2η και η 3η δόση χορηγούνται 2 και 6 μήνες αντίστοιχα μετά την 1η δόση.

·        Εάν απαιτείται ένα εναλλακτικό σχήμα εμβολιασμού, η 2η δόση πρέπει να χορηγείται  τουλάχιστον 1 μήνα μετά την 1η δόση και η 3η δόση πρέπει να χορηγείται  τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη 2η δόση. Και οι 3 δόσεις πρέπει να δίνονται αυστηρά μέσα σε περίοδο 1 έτους. Η ανάγκη για αναμνηστική δόση δεν έχει τεκμηριωθεί. Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση.

·        Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί με το ίδιο σχήμα ( 0, 2, 6 μήνες ) και στα κορίτσια ηλικίας 13-18 ετών που έχουν παραλείψει τον εμβολιασμό σε ηλικία 11-12 ετών.

·        Στην Ελλάδα πρόκειται να κυκλοφορήσει και το εμβόλιο Cervarix που είναι διδύναμο και περιέχει τους ορότυπους 16 και 18 οι οποίοι ευθύνονται κύρια για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Για το λόγο αυτό το εμβόλιο δοκιμάστηκε  μόνο σε γυναίκες.     

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ( MCV4  και  MPSV4 )

minimum age: 11 έτη για το συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο MCV4

                        2 έτη για το πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο MPSV4

Στα πλήρως ανεμβολίαστα για μηνιγγιτιδόκοκκο παιδιά ηλικίας 15 ετών (πριν την είσοδο στο λύκειο ) καθώς και στα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών πρέπει να χορηγείται το εμβόλιο MCV4 ( συζευγμένο τετραδύναμο εμβόλιο για τους ορότυπους A, C, Y, W135 ).
Τα παιδιά με ανεπάρκεια συμπληρώματος, λειτουργική ή ανατομική ασπληνία, ή με άλλους παράγοντες αυξημένου κινδύνου προς αποφυγή επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής  νόσου συνιστάται να εμβολιάζονται. Χρησιμοποιείται το πολυσακχαριδικό εμβόλιο MPSV4 για παιδιά ηλικίας 2-10 ετών. Για παιδιά > 10 ετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το  πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο MPSV4 είτε το συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο MCV4.

   

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΑΠΛΟ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΚΟ (PPV)  minimum age: 2 έτη 

Χορηγείται μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ ( INFL )   minimum age: 6 μήνες για το τριδύναμο               

                                                                                          αδρανοποιημένο εμβόλιο γρίππης( TIV ).

                                                                                          5 χρόνια για το ζων εξασθενημένο                                                              

                                                                                           εμβόλιο γρίππης ( LAIV ).

Το εμβόλιο της γρίππης συνιστάται ετησίως για όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου, το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό καθώς και για τα άτομα που έρχονται σε στενή επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου.
Για υγιή άτομα ηλικίας 5-49 ετών, το εμβόλιο LAIV μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά του TIV.
Για παιδιά ηλικίας < 9 ετών που λαμβάνουν για πρώτη φορά το εμβόλιο της γρίππης πρέπει να διενεργούνται 2 δόσεις ( μεσοδιάστημα > 4 εβδομάδες για το TIV και > 6 εβδομάδες για το LAIV ).

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α ( HepA )    minimum age: 12 μήνες

Οι δύο δόσεις του εμβολίου πρέπει να χορηγηθούν με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ( HepB )    minimum age: γέννηση

Στα πλήρως ανεμβολίαστα παιδιά χορηγούμε και τις 3 δόσεις του εμβολίου σύμφωνα με το σχήμα 0, 1, 4 μήνες.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ – ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ ( MMR )

minimum age: 12 μήνες

Εάν δεν έχει προηγηθεί εμβολιασμός, χορηγούνται 2 δόσεις MMR σε οποιαδήποτε ηλικία με μεσοδιάστημα  > 4 εβδομάδες μεταξύ των δόσεων.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ( VARICELLA ) 

minimum age: 12 μήνες

·                    Στα παιδιά ηλικίας < 13 ετών χορηγούνται 2 δόσεις του εμβολίου με μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων τουλάχιστον 3 μήνες. Στα παιδιά ηλικίας > 13 ετών χορηγούνται 2 δόσεις του εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

   

ΝΕΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ  Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟ ΟΡΟΟΜΑΔΑΣ Β

     Είναι γνωστό ότι η Neisseria meningitidis της οροομάδας Β διαθέτει στη μεμβράνη της πολυσακχαρίτες οι οποίοι δεν προάγουν την ανοσογονικότητα. Αυτή ακριβώς η οροομάδα ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό επιθετικής λοίμωξης σε βρέφη ηλικίας < 12 μηνών. Οι προσπάθειες των ερευνητών έχουν επικεντρωθεί στις πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης (Outer Membrane VesicleOMV ) και τα εμβόλια που έχουν ήδη παραχθεί φαίνεται να είναι ασφαλή και ανοσοδραστικά και βρίσκονται στη φάση III των κλινικών δοκιμών. Μία από τις OMV πρωτεΐνες λέγεται PorA και διαθέτει επίτοπους που επάγουν ισχυρή ανοσολογική απάντηση. Σήμερα εξετάζεται το ενδεχόμενο παρασκευής εμβολίων για την οροομάδα Β χρησιμοποιώντας ως αντιγόνο τα πεπτίδια αυτά.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΑΡΑΣ – ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ – ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ  (MMR-VZV )

    Το Κέντρο Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ( FDA ) στις 06/09/2005 χορήγησε άδεια κυκλοφορίας του τετραδύναμου εμβολίου MMR-VZV με την εμπορική ονομασία Proquad. Το εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανοσοποίηση παιδιών ηλικίας > 12 μηνών στη θέση που είναι να γίνει η 1η ή και η 2η δόση για την ιλαρά –παρωτίτιδα – ερυθρά. Ανάλογη θετική απόφαση έλαβε στις 15/09/2005 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ( European Medicine AgencyEMEA, www.EMEA.Eu.lnt ). Στην Ελλάδα αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2007.

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ  2006 - 2007

    Όλα τα νεότερα δεδομένα που προαναφέρθηκαν, τόσο στον τομέα των εμβολίων όσο και στον τομέα της πρακτικής των εμβολιασμών, βασίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών των ΗΠΑ (  ACIP ) σύμφωνα πάντα με την επιδημιολογία των νοσημάτων στις ΗΠΑ.

    Στην Ελλάδα σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Υ1/ΓΠ/οικ.4986/13-01-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής και το από 27-03-2006 πρακτικό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών που έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το υπ’ αριθμό Υ1/Γ.Π./17234/14-06-2006 έγγραφο, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών που από το 2006 συνιστάται να εφαρμόζεται από όλους τους παιδίατρους είναι το ακόλουθο:  

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 – 18 ΕΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΟ

γέννηση

1ος μήνας

2ος μήνας

4ος μήνας

6ος μήνας

12ος μήνας

15ος μήνας

18ος μήνας

24ος μήνας

 

4-6

έτη

11-12 έτη

13-18

έτη

Ηπατίτιδας Β

 

ΗepB

ΗepB

ΗepB

 

 

ΗepB

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗepB

ΗepB

 

ΗepB

 

 

 

Σχήμα

ΗepB

 

Διφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη Ακυτταρικό

 

 

DTaP

DTaP

DTaP

 

DTaP

 

 

DTaP

Td (ανά 10ετία 1 δόση  )

Πολιομυελίτιδας Αδρανοποιημένο

 

 

IPV

IPV

 

 

IPV

 

 

IPV

 

 

Αιμόφιλου της γρίππης τύπου b

 

 

Hib

Hib

Hib

 

Hib

 

 

 

 

 

Μηνιγγιτιδόκοκ-κου οροομάδας C

 

 

MCC

MCC

 

 

MCC

 

 

 

 

 

Πνευμονιόκοκκου

 

 

PCV

PCV

PCV

 

PCV

 

 

PCV

ή PPV

 

Ιλαράς-Παρωτίτιδας-Ερυθράς

 

 

 

 

 

MMR

 

 

 

MMR

 

 

Ανεμευλογιάς

 

 

 

 

 

Varicella

(2δόσεις)

 

 

 

 

 

Varicella (2 δόσεις)

Φυματίωσης

 

 

 

 

 

Mantoux

 

 

 

Mantoux

BCG

Mantoux

 

Ηπατίτιδας Α

 

 

 

 

 

 

 

 

HepA (2 δόσεις)

 

 

Γρίππης

 

 

 

 

 

 

INFL (2δόσεις)

 

 

 

 

 

Έυρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Το εύρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται μονοδύναμα ή πολυδύναμα ( συνδυασμένα ) εμβόλια ή/και συνδυασμός μονοδύναμων-συνδυασμένων. Στην παρένθεση αναγράφονται οι δόσεις του εμβολίου που γίνονται σε αυτό το εύρος ηλικιών, όταν είναι περισσότερες από μία.

Έυρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού όταν αυτός δεν έχει προηγηθεί κατά το συνιστώμενο σχήμα και τις δόσεις. Στην παρένθεση αναγράφονται οι δόσεις του εμβολίου που γίνονται σε αυτό το εύρος ηλικιών, όταν είναι περισσότερες από μία.

Έυρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού σε άτομα υψηλού κινδύνου. Στην παρένθεση αναγράφονται οι δόσεις του εμβολίου που γίνονται σε αυτό το εύρος ηλικιών, όταν είναι περισσότερες από μία.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HepB)  minimum age: γέννηση

Στη γέννηση :

Η πρώτη δόση του εμβολίου χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση μόνο όταν η μητέρα είναι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου ( HbsAg ), ή όταν είναι άγνωστο αν η μητέρα είναι φορέας ή όχι.
Στην περίπτωση αυτή αναγκαστικά η 1η δόση του HepB χορηγείται ως μονοδύναμο εμβόλιο και ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει συνολικά 4 δόσεις αντί 3 δόσεις.
Όταν η μητέρα είναι άγνωστο αν είναι ή όχι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου κατά τον τοκετό και στη συνέχεια αποδειχτεί ότι δεν είναι, από τη 2η δόση και πέρα ακολουθείται το σχήμα του εμβολιασμού που ισχύει για τα νεογνά μητέρων που δεν είναι φορείς του HbsAg, δηλαδή αγνοείται η 1η δόση.

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ – ΤΕΤΑΝΟΥ  (Td)  minimum age: 7 έτη 

Συνιστάται να γίνεται από την ηλικία των 11-12 ετών και πάνω ( ανά 10ετία ) και αφού έχουν περάσει τουλάχιστον 5 χρόνια από την τελευταία δόση του εμβολίου DTaP. Το εμβόλιο του τετάνου πρέπει να γίνεται μέχρι και την ηλικία των 65 ετών, όπως προβλέπεται από τη σχετική υγειονομική διάταξη.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ΟΡΟΟΜΑΔΑΣ C ( MCC ) 

minimum age: 6 εβδομάδες

Συνιστάται  να χορηγούνται 2 δόσεις στη βρεφική ηλικία, με έναρξη του εμβολιασμού σε ηλικία 2 μηνών, και μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων 6-8 εβδομάδες.
Έχει πλέον καθιερωθεί η χορήγηση μιας αναμνηστικής δόσης κατά το δεύτερο έτος ζωής, συνήθως σε ηλικία 15-18 μηνών. Η αναμνηστική δόση χορηγείται τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση του βασικού εμβολιασμού.
Σε περίπτωση έναρξης του εμβολιασμού σε ηλικία > 12 μηνών, ακολουθείται σχήμα 1 και μόνο δόσης.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ( BCG )   minimum age: νεογνά > 32 εβδομάδων   κύησης

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της φυματίωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η χώρα μας δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του αντιφυματικού εμβολιασμού, ο οποίος εξακολουθεί να γίνεται στην ηλικία των 6 ετών.
Παράλληλα συνιστάται μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux στις ηλικίες 1, 4-6 ετών πριν τον εμβολιασμό με BCG, και 13 ετών. Στα ανεμβολίαστα παιδιά  πρέπει να διενεργείται Mantoux στην ηλικία 11-12 ετών, όταν δηλαδή γίνεται η εκτίμηση της εμβολιαστικής τους κάλυψης.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α ( HepA )  mimimum age: 12 μήνες 

Συνιστάται να γίνεται μόνο σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για ηπατίτιδα Α.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ  ( INFL )

minimum age: 6 μήνες για το τριδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο ( TIV )

Συνιστάται να γίνεται μόνο σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να νοσήσουν σοβαρά από γρίππη.

 

ΤΑ ΝΕΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ

   Σύμφωνα με σχετική δημοσίευση στο περιοδικό « Παιδιατρική », τα επόμενα έτη, στο καινούργιο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της Ελλάδας θα συμπεριληφθούν τα παρακάτω νέα εμβόλια ως υποχρεωτικά:

ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΝΟΥ – ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ – ΚΟΚΚΥΤΗ  ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ  (  Tdap )

minimum age: 10 ετών για το Boostrix ( εμβολιασμό ατόμων 10-18 ετών )

·        Χορηγείται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών που έχουν συμπληρώσει τον βασικό εμβολιασμό με εμβόλια DTP / DTaP και δεν έχουν λάβει αναμνηστική  δόση Td.

·        Επίσης έφηβοι ηλικίας 13-18 ετών που έχουν συμπληρώσει τον βασικό εμβολιασμό με εμβόλια DTP / DTaP και έχουν παραλείψει στην ηλικία των 11-12 ετών την αναμνηστική δόση Td / Tdap, πρέπει να εμβολιαστούν με 1 δόση Tdap. Επακόλουθες αναμνηστικές δόσεις με Td εμβόλιο πρέπει να διενεργούνται κάθε 10 χρόνια.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ( HPV )

minimum age: 9 ετών

·        Χορηγείται σε 3 δόσεις, σύμφωνα με το σχήμα: 0, 2, 6 μήνες. Η 1η δόση  συνιστάται σε κορίτσια ηλικίας 11-12 ετών. Η 2η και η 3η δόση χορηγούνται 2 και 6 μήνες αντίστοιχα μετά την 1η δόση.

·        Εάν απαιτείται ένα εναλλακτικό σχήμα εμβολιασμού, η 2η δόση πρέπει να χορηγείται  τουλάχιστον 1 μήνα μετά την 1η δόση και η 3η δόση πρέπει να χορηγείται  τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη 2η δόση. Και οι 3 δόσεις πρέπει να δίνονται αυστηρά μέσα σε περίοδο 1 έτους. Η ανάγκη για αναμνηστική δόση δεν έχει τεκμηριωθεί. Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση.

 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΟΤΑΪΩΝ (Rota)  minimum age: 6 εβδομάδες

Το εμβόλιο Rotarix είναι μονοδύναμο και χορηγείται από το στόμα σε 2 δόσεις. Η 1η δόση μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 6 εβδομάδων και όχι αργότερα από τις 16 εβδομάδες. Πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων μεταξύ των δόσεων. Η 2η δόση  το αργότερο μέχρι την ηλικία των 24 εβδομάδων ή 6 μηνών. ( σχήμα: 2ος και 4ος μήνας ζωής).

·        Το πενταδύναμο εμβόλιο RotaTeq χορηγείται σε 3 δόσεις. Η 1η δόση σε ηλικία 6-12 εβδομάδων και όχι αργότερα από τις 12 εβδομάδες. Οι ακόλουθες δόσεις χορηγούνται με μεσοδιάστημα 4-10 εβδομάδων η μία από την άλλη. Η 3η δόση σε ηλικία 32 εβδομάδων και όχι αργότερα γιατί τα δεδομένα όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού πέρα από αυτή την ηλικία είναι ανεπαρκή.

   Τα παραπάνω εμβόλια κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα και η διενέργειά τους εναπόκειται στην  κρίση του παιδιάτρου, μέχρι να ενταχθούν ως υποχρεωτικά στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών των επόμενων ετών.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 

1.      CDC. Recommended childhood and adolescent immunization schedule---United States, 2004

2.      CDC. Recommended childhood and adolescent immunization schedule---United States, 2005

3.      CDC. Recommended childhood and adolescent immunization schedule---United States, 2006

4.      CDC. Recommended childhood and adolescent immunization schedule---United States, 2007

5.      www.fda.gov

6.      N. Engl. J. Med. 2005, 352(5):439

7.      N. Engl. J. Med. 2005,352(22):2266

8.      N. Engl. J. Med. 2005,352(22):2271

9.      Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής  ( Υ1/ΓΠ/οικ.4986/13-01-2006 )

10.  Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών  ( 27-03-2006 )

11.  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ( Υ1/Γ.Π./17234/14-06-2006 )

12.  Περιοδικό « Παιδιατρική », τόμος 69, τεύχος 2, Μάρτιος – Απρίλιος 2006