Home Τεύχος 14 Τεύχος 13 Τεύχος 12 Τεύχος 11 Τεύχος 10 Τεύχος 9 Τεύχος 8 Τεύχος 7 Τεύχος 6 Τεύχος 5 Τεύχος 4 Τεύχος 3 Τεύχος 2 Τεύχος 1

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Μετά απο έντονο προβληματισμό μεταξύ των συναδέλφων ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου και η Ιατρική Εταιρεία Χίου αποφάσισαν την απο κοινού έκδοση του περιοδικού Medicus Hippocraticus απο το 6ο τεύχος . Για το λόγο αυτό υπογράφηκε πρωτόκολλο που καθορίζει τους όρους της συνεργασίας. Το πρωτόκολλο υπογράφηκε απο τους Προέδρους των δυο σωμάτων μετά απο εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβουλίων.(Το πρωτόκολλο μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα του 6ου τεύχους) 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 

        Η Ιατρική Εταιρεία Χίου έχοντας συναίσθηση της πλούσιας πνευματικής κληρονομιάς, καθώς και της Ιατρικής παράδοσης του Νησιού, θεώρησε αναγκαία την έκδοση αυτή, περιοδικού χαρακτήρα. Οι Χιώτες γιατροί προσέφεραν κατά την μακραίωνη ιστορική πορεία της Χίου σημαντικό επιστημονικό, κοινωνικό και λόγιο έργο. Παράλληλα συνεχίζουν σε σημαντικό βαθμό την συνεισφορά τους σε κάθε επίπεδο της ζωής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι διαπιστώσεις αυτές καθιστούν σαφές το νόημα της πρωτοβουλίας της Ιατρικής Εταιρείας Χίου για την έκδοση αυτή.

        Το περιοδικό  MEDICUS  HIPPOCRATICUS  αποτελεί ένα βήμα έκφρασης για τα ιατρικά πράγματα του Νησιού μας. Μέσα από τις σελίδες του καλούνται όλοι οι συνάδελφοι του Νησιού, αλλά και οι εκτός Χίου, να καταθέσουν τις επιστημονικές σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, τα πνευματικά πονήματά τους και ότι άλλο θεωρούν πως έχει αξία να δημοσιευθεί. Παράλληλα οι πνευματικοί μας άνθρωποι  θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιοποιήσουν έργα τους που σχετίζονται με τα ιατρικά πράγματα της Χίου. Επίσης αντικείμενο του περιοδικού αυτού είναι και η καταγραφή της τρέχουσας ιατρικής πραγματικότητας του Νησιού μας. Αυτονόητα βέβαια το περιοδικό φιλοδοξεί να αποτελέσει και το επιστημονικό βήμα των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας.

Η Ιατρική Εταιρεία Χίου επιθυμεί την ιδιαίτερη προβολή της Ιστορίας της Χιακής Ιατρικής, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού της. Θεωρεί πως η προβολή της ζωής και του έργου των συναδέλφων που έχουν φύγει, έχει ξεχωριστή αξία και αποτελεί χρέος επιτακτικό. Παράλληλα η παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής των Χιακών Ιδρυμάτων Υγείας αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο, άξιο ανάδειξης.

        Η λειτουργία του περιοδικού αυτού είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς κανένα είδους αποκλεισμό. Όριό της αποτελεί μόνο το ήθος και το ύφος που αρμόζει σε μια έκδοση επιστημονικής Εταιρείας. Παράλληλα ύψιστες αρχές του περιοδικού ορίζονται ο σεβασμός της πολυφωνίας και η αποχή από πολιτικές σκοπιμότητες, που είναι άλλωστε και καταστατικές αρχές της Ιατρικής Εταιρείας Χίου.

        Ειδικά η συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο της Χίου, που αποτελεί και καταστατική αρχή της Εταιρείας, αποτελεί και βασική επιδίωξη του περιοδικού. Παράλληλα όλοι οι επιστημονικοί φορείς Υγείας του Νησιού, θα έχουν ελεύθερο βήμα μέσα από τις σελίδες του.

        Ο τίτλος του περιοδικού MEDICUS  HIPPOCRATICUS, είναι ο τίτλος της Διδακτορικής εργασίας του μεγάλου Χιώτη ιατροφιλόσοφου και μεγάλου Διαφωτιστή του Γένους Αδαμάντιου Κοραή. Αποτελεί δε την ελάχιστη δυνατή τιμή στον μεγάλο αυτό Δάσκαλο και Ιατρό.

        H Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού και ο επιμελητής σύνταξης ορίζεται προς το παρόν από το Δ. Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Χίου.

Η Ιατρική Εταιρεία Χίου ελπίζει στην επιτυχία του εγχειρήματος αυτού και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, συναδέλφους και μη, να το στηρίξουν.

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 

Στο  MEDICUS HIPPOCRATICUS  δημοσιεύονται:

1.       Άρθρα Συντάξεως και σχολιασμένες περιλήψεις ξένων άρθρων. Τα άρθρα αυτά, όταν εκφράζουν την Σύνταξη του περιοδικού είναι ανυπόγραφα. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι ενυπόγραφα.

2.       Ερευνητικές εργασίες.

Πρωτοδημοσιευόμενες κλινικές ή πειραματικές μελέτες.

3.       Ανασκοπήσεις.

Συνθετική παρουσίαση, με κριτική έκθεση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για ενδιαφέροντα ιατρικά θέματα σύγχρονης πρακτικής.

4.       Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.

Σπάνια νοσήματα, ή σπάνιες εκδηλώσεις συνηθισμένων νοσημάτων, με σύντομη συζήτηση.

5.       Επίκαιρα θέματα.

Σύντομη παρουσίαση επίκαιρων απόψεων σε τρέχοντα ιατρικά θέματα.

6.       Διαλέξεις, υλικό επιστημονικών Ημερίδων,  Συμποσίων ή Συνεδρίων που διοργανώνονται στην Χίο από την Ιατρική Εταιρεία Χίου, ή άλλους φορείς Υγείας του Νησιού.

7.   Άρθρα με γενικό αντικείμενο τη Ιατρική κίνηση στην Χίο κατά τους περασμένους αιώνες, αρχειακό υλικό με γενικό αντικείμενο την Ιατρική στην Χίο. και καταγραφή των ιατρικών πραγμάτων του σήμερα. Βιογραφίες και εργογραφία ιατρών, ιστορία των Ευαγών Ιδρυμάτων της Χίου, ιστορικές αναδρομές γενικά στα ιατρικά πράγματα του Νησιού με επαρκή  επιστημονική τεκμηρίωση.Agenda της ιατρικής κίνησης στην Χίο σήμερα.

8.   Γράμματα προς την Σύνταξη.

Αφορούν κρίσεις και απόψεις για δημοσιευμένα άρθρα. Είναι σύντομα (μέχρι μία δακτυλογραφημένη σελίδα Α4) και δημοσιεύονται μόνο όταν είναι ενυπόγραφα.

            Τα προς δημοσίευση άρθρα υποβάλλονται στην Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού και δημοσιεύονται με την σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον της πλειοψηφίας της. Το δημοσιευμένο υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και του Περιοδικού. Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση του υλικού αυτού, χωρίς την έγγραφη άδεια της Σύνταξης.

            Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα στην Δημοτική, με το μονοτονικό σύστημα. Τα κείμενα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε λευκό χαρτί, μεγέθους σελίδας Α4, στην μία μόνο σελίδα, με περιθώριο τουλάχιστον 3,5 εκ. Είναι επιθυμητή η χρήση του προγράμματος Word για Windows 2000 ή νεώτερο.

            Για τα ιατρικά άρθρα ακολουθείται το Διεθνές Πρότυπο Συντάξεως Ιατρικών Χειρογράφων (Vancouver) και οι οδηγίες της International Committee of Medical Journal Editors (Br. Med. J. 1982, 284: 1766-70.) Αν χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ασθενών, τα πρόσωπά τους δεν πρέπει να είναι αναγνωρίσιμα. Οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι το υλικό δημοσιεύεται στο Περιοδικό σε ασπρόμαυρη μορφή και δεν επιστρέφεται στον συγγραφέα του. Εξαίρεση αποτελούν οι προς δημοσίευση πρωτότυπες φωτογραφίες, που μετά από αντιγραφή τους (σε scanner), επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη τους.

            Για οποιαδήποτε επί πλέον πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους επιμελητές σύνταξης Ανδρέα Μιχαηλίδη (Τηλ: 2271026361, 6944919909) και Νίκο Σμυρνιούδη (Τηλ:2271025080, 6944520730, fax:2271043376)

 

Τεύχη του περιοδικού διατίθενται απο την Ιατρική Εταιρεία και κεντρικά βιβλιοπωλεία της Χίου